Obiekty

Boisko trawiaste nr 1 – przy SP 1 w Skórzewie

ul. Poznańska 70
Wejście od ul. Szkolnej (wjazd naprzeciwko Chaty Polskiej), szatnie w SP 1.

Boisko trawiaste nr 2 – przy SP 2 (Gimnazjum) w Skórzewie

ul. Ks. Kozierowskiego 1
Wejście od ul. Ks. Kozierowskiego, parking przy szkole, szatnie w SP 2 lub w budynku przy Orliku.

Orlik – przy SP 2 (Gimnazjum) w Skórzewie

ul. Ks. Kozierowskiego 1
Wejście od ul. Ks. Kozierowskiego, parking przy szkole, szatnie budynku przy Orliku.

SP 1 w Skórzewie

ul. Poznańska 70
wejście od ul. Kolejowej

SP 2 (Gimnazjum) w Skórzewie

ul. Ks. Kozierowskiego 1
wejście od ul. Ks. Kozierowskiego

SP w Dąbrówce (Hala A)

ul. Malinowa 41
wejście od ul. Malinowej

SP w Dąbrówce (Hala B)

ul. Malinowa 41
wejście od ul. Platynowej

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dopiewie

ul. Łąkowa 2a
wejście od ul. Łąkowej

GOSiR w Dopiewie

ul. Polna 1a
wejście od ul. Polnej

SP 2 w Plewiskach

ul. Prof. Strażewicza
wejście od ul. Prof.Strażewicza